Reglement

Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen

 1. In 2024 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (14 poules van 5), met uitzondering van poule 13 en 14 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 8 vierde plekken vallen af.
 2. Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
 3. Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
 4. De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
 5. Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
 6. De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
 7. Tijdens de poule wedstrijden speelt men een 50% partij, afvalronde een 100% partij. Het aantal te maken caramboles wordt aangegeven op het digitale scorebord.
 8. Binnen de schuine hoekstreep mag men max. 2 caramboles produceren, waarna bij de derde carambole bal 2 of bal 3 uit de hoek moet worden gespeeld.
 9. Een uitspringende bal wordt op de bovenacquit geplaatst. Is deze bezet dan moet de middenacquit worden genomen. Indien deze ook bezet is dan moet de bal op de onderacquit worden geplaatst.
 10. Indien de bal vastligt heeft men in overleg met de arbiter de keuze van een losband en doorspelen of opnieuw de opstoot.
 11. Het spelen met de verkeerde bal wordt afgeteld bij de constatering. De caramboles welke gemaakt zijn met een verkeerde bal, echter niet geconstateerd, tellen wel.
 12. Iedereen, dus ook de scheidsrechter, mag vooraf een speler erop attenderen zijn eigen bal te nemen. Sportief gezien een goede zaak.
 13. Na het missen van de bal tijdens de partij dient men op de aangewezen stoel plaats te nemen.
 14. De beginnende speler gaat na de productie van de laatste carambole op de eigen stoel zitten en wacht tot de tegenstander de opstoot (nastoot) volledig heeft afgewerkt.
 15. Tijdens de poulewedstrijden wordt van diegene welke ingedeeld staan voor de derde partij verwacht dat zij de eerste partij schrijven of tellen. Mocht men zelf niet kunnen dit te melden bij de organisatie zodat een vervanger gezocht kan worden.
 16. Na de partij komt men overeen wie de volgende partij of schrijft of telt.
 17. Van de tellers en schrijvers wordt de volledige aandacht verwacht van de te spelen partij.
 18. Opmerkingen of praten tegen de tegenstander tijdens zijn speelbeurt dienen achterwege te blijven.
 19. Het maximale aantal beurten voor de poulerondes is bepaald op 30.
 20. Na de poule bij gelijkspel wordt de halve partij overgespeeld, eindigt deze ook gelijk. Dienen er Shoot-outs genomen te worden. Degene die de halve partij is begonnen mag nu ook beginnen vanaf acquit, en men probeert dan een zo hoog mogelijk serie te maken. Hierna mag de tegenstander de gelijkmakende beurt. Wie hierna de hoogste serie heeft gemaakt is door naar de volgende ronde.
 21. Indien een tegenstander zich afmeldt tijdens het toernooi vanwege ziekte of andere reden is de winst voor de andere speler.
 22. De hoogste serie relatief wordt berekend op het aantal caramboles van de 100% procent partij.
 23. Bij een gelijke stand in de poule wordt als tweede gekeken naar het aantal gemaakte caramboles t.o.v. het aantal wat men in totaal had kunnen maken.
 24. De verliezend halvefinalist die procentueel het beste speelde in de halvefinale wordt 3e, we spelen dus niet de wedstrijd om de 3/4 plaats.
 25. Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorzien is de beslissing van de organisatie bindend.


Reglement voor Arbiter en Schrijver

Volgens Artikel 15 van het reglement moeten beide spelers de direct daaropvolgende partij arbitreren en schrijven. De volgende regels moeten in acht worden genomen:

 1. Speler 1 speelt met wit.
 2. Speler 2 speelt met geel.
 3. De caramboles moeten door de arbiter hardop worden geteld.
 4. Spelers nemen plaats op hun eigen stoel tijdens de partij.
 5. Als speler 1 het aantal caramboles gemaakt heeft, heeft speler 2 de nabeurt.
 6. De tellijst en het scorebord invullen op aangeven van de arbiter.
 7. Het wedstrijdformulier compleet invullen en inleveren bij de organisatie.
 8. Maximaal aantal beurten voor de poule rondes is bepaald op 30. De score na 30 beurten is bepalend.
 9. Na gelijkspel wordt de halve partij overgespeeld, eindigt deze ook gelijk. Dienen er Shoot-outs genomen te worden. Degene die de halve partij is begonnen mag nu ook beginnen vanaf acquit, en men probeert dan een zo hoog mogelijk serie te maken. Hierna mag de tegenstander de gelijkmakende beurt. Wie hierna de hoogste serie heeft gemaakt is door naar de volgende ronde.

Eventuele wijzigingen in dit wedstrijdreglement worden duidelijk zichtbaar aangegeven.
De Organisatie